31 Mart 2020

SÜBH NAMAZININ VƏ ORUCUN BAŞLANMASI HAQQINDA
Jurnalımızda namaz vaxtları ilə əlaqədar verilən cədvəl bəzi möminlərin etirazına, bəzilərinin isə təəccüb və heyrətinə səbəb olur. Etiraz edənlər bu cədvəlin ölkədə buraxılan cədvəllərə uyğun olmadığınıdavamı>>

Növbəti stansiya “Gənclik”

Gerçəkləri ortaya qoymaq, həqiqətləri üzə çıxarmaq insanın əsas vəzifəsi olmalıdır. Yeniyetmələr bu xüsusa daha çox diqqət etməlidir. Cəmiyyətimizdə ədalətsizlik baş alıb gedir, gənclərimizin bir qismi qəddarlaşır, b

(0)           Daha ətraflı

PEYĞƏMBƏR VƏ BİZ

Mən ona iman gətirmişəm, ona inanmışam və onun gətirdiyi dəyərlər mənim üçün ən ideal dəyərlərdir. O, həyatı necə yaşamağı, müvəqqəti olan bu ömrü necə dəyərləndirib əbədi olan həyatı necə qazanmağı,

(0)           Daha ətraflı

MÖVLUD GÜNÜ

Bu gün Allahın sonuncu Peyğəmbəri – Həzrət Mühəmməd (s)-in doğum günüdür. Bu münasibətlə "Milli Görüş-Sabiqun” hərəkatı bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edir, onlara Peyğəmbər (s) və Əhli-Beyt (ə) məktəbini

(0)           Daha ətraflı

ƏN BÖYÜK RÖYA – HİCAZ DƏMİRYOLU

"Çoxdan xəyal etdiyim Hicaz dəmiryolu, nəhayət, həqiqət olur. Bu yol Osmanlı Dövləti üçün sadəcə iqtisadi baxımdan böyük fayda gətirməklə qalmayacaq, eyni zamanda oradakı qüvvəmizi sağlamlaşdırmağa

(0)           Daha ətraflı

HƏZRƏT FATİMƏ (Ə.S.)-IN HƏYATI VƏ FƏZİLƏTLƏRİ

Cümadəlaxirə ayının 20-si sevgili Peyğəmbərimizin pak nəslinin – seyidlər nəslinin qaynağı, dünya və Cənnət qadınlarının xanımı,nübuvvət (peyğəmbərlik) mərkəzində dünyaya gəlib boya-başa çatmış

(0)           Daha ətraflı

SİZİN ÖZ DİNİNİZ VAR, BİZİM ÖZ DİNİMİZ!

Hər bir fərd və cəmiyyət həyatına istiqamət verən bir dünyabaxışı və həyat tərzi mənimsəməkdədir. Hər bir din bir həyat tərzi və hər bir

(0)           Daha ətraflı

HƏMAS

Fələstindəki islami hərəkatın kökləri olduqca dərinlərə gedir. Bu, II Xəlifə Ömər ibn Xəttab tərəfindən fəth edildikdən sonra xaçlı işğalı dövrü (1099-1187) istisna olmaqla, ingilislərin o torpaqları ələ keçirməsinə

(0)           Daha ətraflı

İNSANLIĞA ÖRNƏK OLAN İNSAN

Yer üzündə həyatın necə meydana gəldiyini, hansı zamandan etibarən inkişaf edərək yayıldığını hələ də heç bir elm adamı dəqiq müəyyənləşdirə bilməmişdir. Bəlkə də, bu, kainatdan həyatın sona çatmasına qədər dav

(0)           Daha ətraflı

PEYĞƏMBƏRİMİZİN GÖZƏL ƏXLAQI

"Peyğəmbərimizin mübarək üzü üzlərin ən gözəli və təmizi idi. Yəhudi alimlərindən Abdullah ibn Səlam hicrət zamanı çox böyük maraqla Allah Rəsulunun vəsfini soruşardı. Onu görüncə də heyranlığını bildirmiş və "Bu

(0)           Daha ətraflı

QƏLBLƏRDƏ ABİDƏLƏŞMİŞ LİDER

Abidəyə çevrilmiş şəxsiyyətlər cismən torpaq altına gömülsələr də, ruhən heç bir zaman ölmürlər. Belə şəxsiyyətlər gələcəkdə onların açdığı yolla addımlamaq istəyən insanların yoluna işıq tutmaq üçün

(0)           Daha ətraflı

İSLAMİ FƏTHLƏR HAQQINDA

İslam dininin dünya ölkələrində yayılması və genişlənməsi bir çox dünya tarixçiləri və şərqşünasları tərəfindən müxtəlif cür izah edilir. Bəzi tarixçi və şərqşünaslar İslamın yayılmasını ərəb xilafətinin

(0)           Daha ətraflı

BAKI SOVETİNİN XƏYANƏTLƏRİ VƏ MÜSƏLMAN XALQININ SOYQIRIMI

XX əsrin əvvəllərində dünyada və Rusiyada vəziyyət həddən artıq gərgin olmuşdu. Birinci Dünya Müharibəsi başladı və milyonlarla qurbanları ilə sona çatdı.

(0)           Daha ətraflı

ŞEYX ŞAMİL

Şamilin heyrətamiz həyat və mübarizəsi ilə tanış olmamışdan əvvəl onun bir dövlət xadimi, xalq sərkərdəsi və qəhrəman kimi yetişməsində,

(0)           Daha ətraflı

TÜRKİYƏDƏ ABORT MÜBAHİSƏLƏRİ

Son zamanlar Türkiyədə abortun və qeysər kəsiyi əməliyyatlarının yasaqlanması məsələsi ölkə mətbuatında və əhalinin müxtəlif qrupları arasında qızğın mübahisələrə səbəb olmuşdur.

(0)           Daha ətraflı

ANA, MƏNƏ NECƏ QIYDIN?

Abort… abort çoxlarımız üçün adi səslənən bir söz. Abort... Bu sözü bilməyən bir kəs varmı?Çoxlarımız onunla daha yaxından tanışıq. Ətrafımızda yaxınlarımız, bizə doğma olan insanlar, qonşular – bütün dünyada mi

(0)           Daha ətraflı

Beynəlxalq Gənclik Forumu

Beynəlxalq Gənclik Forumu (İYFO) tərəfindən 26-27 may 2012-ci ildə İstanbulda tərtib olunan “VII Beynəlxalq Müsəlman Gənclər Mədəni Əməkdaşlıq Toplantısı”na 120 ölkədən dəvət edilən gənclik və tələbə təşkilatlar

(0)           Daha ətraflı

ZİNA (1-ci hissə)

Zina böyük günahdır. Quran ayələri, Peyğəmbər və onun Əhli-Beytindən nəql olunan hədislər zinanın böyük günah olduğunu birdaha isbat edir. Quranın "İsra” surəsinin 32-ci ayəsində buyurulur: "Zinaya yaxın düşməyin.

(0)           Daha ətraflı

ZİNA (2-ci hissə)

Zinaya mübtəla olan insanların əksəriyyətinin müalicəsi mümkün olmayan təhlükəli xəstəliklərə tutulduqları bir həqiqətdir. Məsələn, “bel soyuqluğu” (cinsi soyuqluq) deyə bilinən xəstəliyin müalicəsi

(0)           Daha ətraflı

ZİNA (3-cü hissə)

Zina bəşərin ictimai quruluşunun korlanmasına və üxrəvi həlakətə səbəb olduğu üçün Allah bir neçə işi vacib buyurmuşdur ki, insan bunlara riayət edərsə, belə bir böyük günaha mübtəla olmaz. İslam şəriətində bunlar

(0)           Daha ətraflı

RAMAZAN RİSALƏSİ

"... Ramazan ayı elə bir aydır ki, insanları hidayət edən və hidayətin və haqla batili bir-birindən ayırmanın açıq-aşkar dəlilləri olan Quran o ayda nazil olmuşdur...”

(0)           Daha ətraflı

RAMAZAN AYINDA DÜZGÜN QİDALANMA

Qidalanma insan orqanizmi üçün çox vacib olan bir amildir, yəni qidalanmada səhvlər sağlam insanların səhhətinə müəyyən dərəcədə zərər vura və yaxud düzgün qidalanma

(0)           Daha ətraflı

TƏBİƏT RİSALƏSİ-1

19-cu yüzilliyin 2-ci yarısında Avropada bir dinsizləşmə rüzgarı əsməyə başladı. Kainatın idarə olunmasını Allahın iradəsi ilə yox, təbiət və səbəblərlə

(0)           Daha ətraflı

TƏBİƏT RİSALƏSİ – 2

Əgər son dərəcə intizamlı, ölçülü, sənətli və hikmətli olan bu varlıqlar sonsuz qüdrət və hikmət sahibi bir Zata isnad edilməzsə, əksinə təbiətə isnad edilərsə, təbiətin hər

(0)           Daha ətraflı

TƏBİƏT RİSALƏSİ – 3

Cənab-Haqqın sənin ibadətinə, hətta heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Lakin sənin ibadətə ehtiyacın vardır. İbadətin mənəvi yaralara qarşı dərmanlar hökmündə olduğunu çox risalələrdə sübuta yetirmişik.

(0)           Daha ətraflı

ALİMLƏRİ GÖZDƏN SALMAQ KİMİN MƏNAFEYİNƏ XİDMƏT EDİR

Qara piar elə bir sənətdir ki, hər kəs onu yaxşı bacarmaz. Bu, xüsusi bacarıq və məharət tələb edir.

(0)           Daha ətraflı

QURANIN DƏYƏRİ

Günümüzdə müsəlman ümmətin Qurana qarşı davranışı bu şəkildədir: Quran-kərim olsa da olar, olmasa da. Ona əməl edilsə də olar, edilməsə də... Hər iki vəziyyətdə də dəyişən bir şey yoxdur. Halbuki Allah-Taala Quran-kə

(0)           Daha ətraflı

HƏZRƏT FATİMƏ (Ə.S.)-IN HƏYATI VƏ FƏZİLƏTLƏRİ

Cümadəlaxirə ayının 20-si sevgili Peyğəmbərimizin pak nəslinin – seyidlər nəslinin qaynağı, dünya və Cənnət qadınlarının xanımı, nübuvvət (peyğəmbərlik) mərkəzində dünyaya gəlib boya-başa çatmış, vəlayət (imam

(0)           Daha ətraflı

İSLAMDA QURANIN YERİ

İslam maarifi ilə yaxından tanış olan hər bir kəs Quran-kərim və Sünnənin İslam dinində özünəməxsus əhəmiyyət və məqama malik olduğunu çox yaxşı başa düşür. Quran-kərim İslam Peyğəmbərinə (s) nazil olmuş sonuncu s

(0)           Daha ətraflı

İSLAMDA SÜNNƏNİN YERİ

Adətən, Quranın üstün cəhətləri və əhəmiyyəti barədə mövcud olan bu qəbil ayə və dəlilləri nəzərdən keçirdikdə bəziləri müsəlmanların Sünnəyə (hədis və rəvayətlərə) deyil, yalnız Qurana ehtiyaclı olduğu və Q

(0)           Daha ətraflı

İSLAMDA ƏQLİN YERİ

Əql Uca Allah tərəfindən bəşər övladına bəxş edilmiş çox dəyərli və ən üstün olan bir nemətdir. İnsanın digər canlılardan (heyvanlar, quşlar, həşəratlar, ağaclar, bitkilər və s.) üstünlüyü, onu fərqləndirən və a

(0)           Daha ətraflı

ƏQL SÜNNƏ BAXIMINDAN

İslam dininin Quran-kərimdən sonra əsas qaynağı Sünnədir. Sünnə deyildikdə İslam Peyğəmbəri (s), onun Əhli-Beytindən sayılan imamlar (ə) və səlahiyyətli əshabələrinin müxtəlif sahələrə aid olan hədis və rəvayətləri

(0)           Daha ətraflı

İSLAM BİR HƏYAT NİZAMIDIR VƏ SİYASƏT DƏ BİR İMTAHANDIR

Dəyərli dostlar, gəlin birlikdə təfəkkür edək, nəfsimizi hesaba çəkək. Əlhəmdülillah ki, biz müsəlmanıq və İslamın təməl əsaslarına və qaynaqlarına iman gətirən, yaşayan, qarşılaşdığımız problemlərin həll yolunu

(0)           Daha ətraflı

PEYĞƏMBƏRİN XÜTBƏSİ

Şeyx Səduq mötəbər bir sənədlə İmam Rzadan, onun atalarından və Həzrət Əlidən (ona və övladlarına salam olsun!) rəvayət edir:"Peyğəmbər bir gün bizə xütbə söylədi və dedi: "Ey insanlar! Həqiqətən, Allahın ayı bərə

(0)           Daha ətraflı

DÜNYA MÜSƏLMANLARI NEÇƏ SAAT ORUC TUTACAQLAR

Dünyada oruc saatlarının sayı coğrafi regionların dəyişməsi ilə dəyişir. Avropa müsəlmanları ən uzun orucu tutacaqlar. Belə ki, Danimarkada orucun tutulma müddəti maksimum həddə çataraq 21 saat təşkil edəcək. Argentina müs

(0)           Daha ətraflı

DÖVLƏT BAŞÇISI OLARAQ HƏZRƏT MÜHƏMMƏD

İslam dinini Qərb şərqşünaslarının təsiri altında olaraq araşdıran elm adamları, istər müsəlman olsun, istərsə də olmasın, eyni ilə şərqşünaslar kimi, məsələyə dünyəvi (laik və sekularist) və yaxud dinsiz bir gözlə

(0)           Daha ətraflı

“QARA QİTƏ”NİN İNSANLARI ... NƏYİN HƏSRƏTİNDƏDİR

Bu gün Afrika qitəsində əhalinin yarıdan çoxu aclıq və səfalət içində yaşayır. Afrikada uzun illərdən bəri hökm sürən ərzaq böhranı bir milyon uşağın həyatını təhlükə altına alır. Burkina-Faso, Çad, Mali, Mavritaniy

(0)           Daha ətraflı

FƏTHULLAH GÜLƏNİN DOSYESİ (IHİSSƏ)

Fəthullah Gülən "Risaleyi-Nur” kimi elmi və imani əsərləri oxuyub başa düşmək, çevrəsinə və camaatına ötürüb açıqlamaq üçün girişdiyi cəhd və xidmətlərlə tanınıb önə çıxdı. İslami və insani xüsusiyyətlərlə

(0)           Daha ətraflı

FƏTHULLAH GÜLƏNİN DOSYESİ (IIHİSSƏ)

Bu Amerikalı professor niyə fəryad edirdi? Çalmers Canson (Koliforniya Universitetinin fəxri professoru və amerikalı yazıçı) "Ze Sorrous of Empaiə, Nyu York, 2004” adlı kitabında ABŞ-ın xarici siyasətinin bütünlüklə Vulfoviç k

(0)           Daha ətraflı

ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASININ (AKP) ARXA PLANI (IHİSSƏ)

Milçəklər iltihablı yaraları axtarıb üzərinə qonduqları kimi sionizmin süvariləri də məqam və mənfəət düşkünlüyü üzünə vurmuş tipləri tapıb onları öz millətinə və ölkəsinə qarşı istifadə etməkdə ustalaşmış

(0)           Daha ətraflı

ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASININ (AKP) ARXA PLANI (IIHİSSƏ)

İndi bütün bunların işığında şüurla və insafla düşünək: Sionist lobbilərdən TÜSİAD üzvlərinə... Din istismarçılarından Atatürkçü görünənlərə... Mason lojalarındakı media təmsilçilərinə qədər bütün qaranlıq

(0)           Daha ətraflı

TÜRKİYƏDƏ YƏHUDİ LOBBİÇİLİYİ (I HİSSƏ)

Bu gün İslam ölkələri arasında İsrail işğal dövləti ilə ən sıx münasibətləri olan ölkə Türkiyədir. Türkiyə-İsrail münasibətlərinin bu qədər inkişaf etməsinin arxasındakı ən önəmli ünsür Türkiyədəki yəhudi lob

(0)           Daha ətraflı

TÜRKİYƏDƏ YƏHUDİ LOBBİÇİLİYİ (II HİSSƏ)

Yəhudilər Osmanlı Dövlətində olduğu kimi Türkiyə Respublikasının quruluş dövründə də qızğın bir şəkildə lobbi fəaliyyətləri aparmışlar. Bu lobbi fəaliyyətlərinin təsirini əsasən maarif fəaliyyətlərində görürük.

(0)           Daha ətraflı

GİZLİ DÜNYA DÖVLƏTİ (I HİSSƏ)

Bu gün yer üzündə çox sayda müstəqil dövlətin olduğuna inanılır. Lakin bu dövlətlərin idarəçilərinin öz ölkələrini və xalqlarını maraqlandıran bəsit mövzularda belə öz müstəqil iradələri ilə qərar verməkdə çəti

(0)           Daha ətraflı

GİZLİ DÜNYA DÖVLƏTİ (II HİSSƏ)

Bunlar kimdir və necə fəaliyyət göstərirlər? İslami ümumi bir qaydada belə deyilir: "Küfr vahid bir millətdir!” Yəni yer üzündə nəfsinə əsir olub haqq və ədalət üçün deyil, öz istismarı və təhəkkümləri üçün çal

(0)           Daha ətraflı

GİZLİ DÜNYA DÖVLƏTİ (III HİSSƏ)

1. Müqəddəs Torpaqlar[57] və Dünya Krallığı "Onda Rəbb qarşınızdan bütün millətləri qovacaq və sizdən daha böyük, daha güclü millətlərin torpaqlarını mülk olaraq alacaqsınız. Ayaq basdığınız hər yer sizin olacaq. S

(0)           Daha ətraflı

GİZLİ DÜNYA DÖVLƏTİ (IV HİSSƏ)

İllüminatlar Birliyinin təməl məqsədi bütün dünyanı vahid mərkəzdən idarə edə bilmək üçün əli hər tərəfə çata bilən bir şəbəkə meydana gətirmək idi. Lakin bunun həyata keçməsi üçün bir-biri ilə əlaqəli alt mex

(0)           Daha ətraflı

GİZLİ DÜNYA DÖVLƏTİ (V HİSSƏ)

Bu iki quruluş, GDD-nin xüsusi fitnə siyasətləri və oyunları ilə ortaya çıxarılan II Dünya Müharibəsinin yaratdığı şəraitdən istifadə edərək qurulmuş pul pusqularıdır. Bu qurumlardan tarix boyunca sürəkli zəif dövlətlə

(0)           Daha ətraflı

RAMAZAN DUASI

Ehsanına şükür edənlərdən olub xeyirxahların mükafatı ilə mükafatlandırılaq deyə Özünə həmd etməyin yolunu bizə göstərən və bizi həmd əhlindən qərar verən Allaha həmd olsun! Bizə Öz dinini hədiyyə edən, bizi Öz

(0)           Daha ətraflı

İFTİTAH DUASI

Allahım! Sənə həmd edərək səna etməyə (mədh etməyə) başlayıram. Öz lütfünlə doğru olanı yerinə yetirməyə müvəffəq edən Sənsən! Yəqin etmişəm ki, əfv və rəhmət məqamında rəhmlilərin ən rəhmlisi, cəza və inti

(0)           Daha ətraflı

ƏBUHƏMZƏ SUMALİ DUASI

Əhli-Beyt məktəbinin ən böyük şəxsiyyətlərindən olan Şeyx Tusi "Misbah” adlı dua kitabında Əbuhəmzə Sumalidən rəvayət etmişdir ki, İmam Zeynulabidin əleyhissəlam ramazan ayının gecələrini ibadət etməklə keçirər və

(0)           Daha ətraflı

RAMAZAN AYINDA VACİB NAMAZLARDAN SONRA OXUNAN DUALAR

Hər vacib namazdan sonra bu duanı oxu: Ey Əliyy (hər şeydən yüksək), ey Əzim (böyük və ulu), ey Ğəfur (çox günahları bağışlayan), ey Rəhim (mərhəmətli)! Sən elə böyük bir Rəbsən ki, Sənə bənzər heç bir şey yoxdur

(0)           Daha ətraflı

RAMAZAN AYININ GÜNDƏLİK DUALARI(0)           Daha ətraflı

“NƏHCÜLBƏLAĞƏ”, 69-CU MƏKTUB

Həmdan Yəməndəki bir qəbilənin adıdır. Haris Həmdani (Haris ibn Abdullah Əvər Həmdani) həmin

(0)           Daha ətraflı

ƏLLAMƏ BURQUİ


11

free counters

Sabiqun 2011-2019 © Bütün hüquqlar qorunur
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad zəruridir!
Telefon: (+994 50) 429-20-99
Site by: azDesign.ws
 

Yeniliklərə abunə olun